Scroll Top

Tuotepainon tietosuojaseloste

Tuotepaino.fi on MM Tekniikan ylläpitämä verkkokauppa.

Tämä tietosuojaseloste (jäljempänä ”Seloste”) kertoo, kuinka Tuotepaino kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja asiakas- ja yhteistyökumppanisuhteen hoitamisen ja verkkosivun vierailun yhteydessä. Selosteessa kuvataan myös oikeudet, joita sinulla on henkilötietojesi käsittelyyn liittyen.

Välitämme yksityisyydestäsi ja oikeudestasi tietosuojaan. Käsittelemme henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muiden soveltuvien tietosuojalakien ja -määräysten mukaisesti.

Rekisterinpitäjä
MM Tekniikka (Y-tunnus: 1378089-4)
Naaranpajuntie 4 A 11
03100 Nummela
Yhteyshenkilö: Miikka Nissinen, info@mmtekniikka.fi

Rekisterin nimi

Tuotepainon Asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja rekisterin käyttötarkoitus
Rekisterin käyttötarkoitus on Tuotepainon asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten käsittely ja arkistointi. Tietoja voidaan kerätä ja käyttää Tuotepainon toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja markkinointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää

Tuotepainon omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Voimme käsitellä henkilötietojasi myös väärinkäytösten selvittämiseksi, oikeuksiemme suojelemiseksi, puolustamiseksi tai täytäntöön panemiseksi viranomaismenettelyissä tai riitatilanteiden yhteydessäesimerkiksi sopimusvelvoitteiden noudattamisen osoittamiseksi tai oikeusvaateisiin vastaamiseksi. Näissä tilanteissa käsittely perustuu oikeutettuun etuumme pystyä osoittamaan toimintammevaatimustenmukaisuus ja suojella asianmukaisella tavalla oikeuksiamme.

Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esim. koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten (esim. veroviranomainen) lakiin perustuvat tietopyynnöt.

Rekisterin pitämät tiedot
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
– Yrityksen nimi ja Y-tunnus
– Henkilön etu- ja sukunimi
– Postiosoite ja laskutusosoite
– Sähköpostiosoite
– Puhelinnumero
– Tiedot käsitellyistä tilauksista

Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään asiakas- ja yhteistyökumppanisuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakas- ja yhteistyökumppanisuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi, asiakas- ja yhteistyökumppanisuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti. Voimme myös esimerkiksi säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Tietoturva

Pidämme huolen, että sivustomme käyttämä WordPress julkaisujärjestelmä ja WooCommerce verkkokauppa sekä käytetyt lisäosat ovat päivitetty uusimpiin versioihinsa. Lisäksi otamme kuukausittain varmuuskopion verkkokaupastamme mahdollisia tietomurtoja varten.Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia.

Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

Evästeet
Käytämme eväseitä auttamaan sinua navigoimaan tehokkaasti ja suorittaaksemme tiettyjä toimintoja. Evästeiden asetukset löydät sivustomme vasemmasta alalaidasta

Selosteen muuttaminen

Meillä on oikeus muuttaa tätä Selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme www.tuotepaino.fi, josta löydät myös viimeisimmän version tästä Selosteesta.

Tämä Seloste on päivitetty viimeksi 3.11.2023

Ota yhteyttä

Voit kysyä tästä Selosteesta tai tarkempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse asiakaspalvelu@tuotepaino.fi.